Podpora integrácie Rómov prostredníctvom vzdelávania

17.08.2011 13:32

Názov výzvy : Podpora integrácie Rómov prostredníctvom vzdelávania

KÓD výzvy:        EACEA/16/11

Vyhlasovateľ:    Európska komisia

Uzávierka:        Projekty je možné predkladať do 16. septembra 2011

 

 

Prostredníctvom výzvy bude prerozdelených 584 000,- EUR

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 150 000,- EUR

 

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie zaoberajúce sa integráciou Rómov;
  • školy a iné vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v členských štátoch;
  • organizácie verejnej správy a organizácie zúčastnených strán;
  • ministerstvá zodpovedné za vzdelávanie a odbornú prípravu.

  

Projekty môžu predkladať organizácie z celej Európy.

  

Cieľom výzvy je podporiť projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja a implementácie vzdelávania. Podporené budú projekty zamerané na zvýšenie úrovne vzdelávania rómskych žiakov.

 

Oprávnené aktivity:

  • vzdelávanie učiteľov a sprostredkovateľov z rôznych komunít;
  • budovanie kapacít a rozširovanie spolupráce medzi organizáciami;
  • spolupráca pri vzájomnom vzdelávaní;
  • vzdelávanie k občiansku a podpora občianskeho povedomia.

  

Projekty je možné realizovať na území celej Európy a musia byť vypracované v anglickom jazyku.

  

Maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov. Projekty sa budú môcť začať realizovať od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.

 

Viac informácií  tu

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode