Podpora integrácie Rómov prostredníctvom vzdelávania

17.08.2011 13:32

Názov výzvy : Podpora integrácie Rómov prostredníctvom vzdelávania

KÓD výzvy:        EACEA/16/11

Vyhlasovateľ:    Európska komisia

Uzávierka:        Projekty je možné predkladať do 16. septembra 2011

 

 

Prostredníctvom výzvy bude prerozdelených 584 000,- EUR

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 150 000,- EUR

 

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie zaoberajúce sa integráciou Rómov;
  • školy a iné vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v členských štátoch;
  • organizácie verejnej správy a organizácie zúčastnených strán;
  • ministerstvá zodpovedné za vzdelávanie a odbornú prípravu.

  

Projekty môžu predkladať organizácie z celej Európy.

  

Cieľom výzvy je podporiť projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja a implementácie vzdelávania. Podporené budú projekty zamerané na zvýšenie úrovne vzdelávania rómskych žiakov.

 

Oprávnené aktivity:

  • vzdelávanie učiteľov a sprostredkovateľov z rôznych komunít;
  • budovanie kapacít a rozširovanie spolupráce medzi organizáciami;
  • spolupráca pri vzájomnom vzdelávaní;
  • vzdelávanie k občiansku a podpora občianskeho povedomia.

  

Projekty je možné realizovať na území celej Európy a musia byť vypracované v anglickom jazyku.

  

Maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov. Projekty sa budú môcť začať realizovať od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.

 

Viac informácií  tu

Späť

Kontakt

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou
Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou

0915 921439
0915 833888

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode