Ďalší úspešný projekt v rámci programu Poradca pre miestny rozvoj

05.05.2013 13:16

Otvorenie dopravného ihriska v obci Peder 

Dňa 29.4 2013 sa na dvore Základnej školy v Pederi uskutočnilo slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska ktoré bolo zriadené v rámci projektu  Dopravná výchova hrou. Projekt bol spracovaný Regionálnou rozvojovou agentúrou v Moldave nad Bodvou ako jeden z čiastkových projektov v rámci programu Poradca pre miestny rozvoj. Garantom projektu je poradkyňa RRA pre obec Peder Henrieta Lucskay. Realizáciu projektu  čiastkou 600 EUR  podporila Nadácia Allianz. Dopravné ihrisko je vybavené 10 prenosnými dopravnými značkami a jedným semaforom. Jeho súčasťou je 10 kolobežiek dvoch veľkostí a 10 ochranných cyklistických prilieb. Po príhovore starostu obce Jozefa Holečka  a riaditeľa RRA Moldava Ervina Petrika  pani učiteľky preskúšali deti zo znalosti dopravných  značiek a základných pravidiel cestnej premávky, predovšetkým z pravidiel ako prechádzať cez cestu a kedy dať prednosť na križovatke. Keď sa ukázalo že deti bezchybne poznajú význam všetkých  desiatich dopravných značiek , ktoré sú súčasťou dopravného ihriska a poznajú aj základné zásady pohybu po cestných komunikáciách, nastala chvíľa na ktorú netrpezlivo čakali. Pani učiteľky im rozdali nové kolobežky a samozrejme aj bezpečnostné prilby a na dvore školy sa rozbehla čulá premávka. Chodci na prechode disciplinovane čakali na zelenú a kolobežkári  sa snažili nezraziť sa na križovatke.  Deti si nové dopravné ihrisko užívali a zároveň sa hravou formou učili základom bezpečnej premávky na cestách. Pre obec Peder bolo v rámci programu Poradca pre miestny rozvoj spracovaných a podaných viac dielčích projektov, predpokladáme že podobných podujatí bude v tomto roku v obci viac.

Premávka na dopravnom ihrisku

-EP-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode