Spoplatnené služby

 

  • Individuálne poradenstvo a odborné služby v oblasti strategického plánovania
  • Spracovanie a aktualizácia PHaSR obce a regiónu
  • Spracovanie marketingového plánu obce na 5 rokov
  • Vypracovanie žiadosti o NFP ( projektu)
  • Implementácia projektov
  • Spracovanie podnikateľského zámeru na získanie dotácie z ÚPSVaR a na získanie bezúročnej pôžičky
  • Sprostredkovanie bezúročnej pôžičky (manipulačný poplatok)
  • Spracovanie štúdií, prognóz, strategických dokumentov
  • Vzdelávanie, školenie a lektorská činnosť v oblasti strategického plánovania, rozvoja ľudských zdrojov a projektového cyklu
  • Tréningy v rámci akreditovaného programu „Podnikanie ako životná stratégia“

Cena za uvedené služby sa určuje na základe aktuálneho cenníka RRA Moldava a odvíja sa od nákladov na ich realizáciu.

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode