Služby poskytované agentúrou

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou je organizácia neziskového typu a poskytuje bezplatné ale aj spoplatnené služby. Náklady na zabezpečenie bezplatných služieb  pre verejnosť sú čiastočne hradené z príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, prípadne zo zdrojov z realizovaných projektov alebo z účelovo viazaných zdrojov členov a partnerov RRA. Ostatné služby sú spoplatnené sadzbami ktoré pokrývajú náklady na ich realizáciu.

Služby poskytované agentúrou:

  • Metodická pomoc pri príprave a realizácii rozvojových projektov
  • Informovanie o možnostiach a podmienkach čerpania fondov EÚ a iných dostupných zdrojov
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti rozvoja regiónu 
  • Vypracovanie podnikateľských zámerov
  • Vypracovanie rozvojových plánov, stratégií a programov 
  • Spracovanie projektov
  • Implementácia projektov
  • Vzdelávanie, školenie a lektorská činnosť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode